(1)
Amengual y Batle M. SS. CC, J. . Els Catecismes I l’ús De La Llengua Catalana a Mallorca I Menorca Als Segles XVIII Y XIX (Los Catecismos Y El Uso De La Lengua Catalana En Mallorca Y Menorca En Los Siglos XVIII Y XIX). RevCau 2023, 17, 859-880.