Amengual y Batle M. SS. CC, Josep. 2023. «Els Catecismes I l’ús De La Llengua Catalana a Mallorca I Menorca Als Segles XVIII Y XIX (Los Catecismos Y El Uso De La Lengua Catalana En Mallorca Y Menorca En Los Siglos XVIII Y XIX)». Cauriensia. Revista Anual De Ciencias Eclesiásticas 17 (enero):859-80. https://doi.org/10.17398/2340-4256.17.859.