[1]
B. Sureda Garcia, «Mestres, llibres i imposicions lingüístiques als territoris de parla catalana als segles XVIII i XIX (Maestros, libros e imposiciones lingüísticas en los territorios de habla catalana en los siglos XVIII y XIX)», RevCau, vol. 17, pp. 1077–1096, ene. 2023.